Contacte

«Valencià familiar» és una creació personal de Josep Dolz Ruiz. Podeu contactar en mi en la siguient direcció de correu electrònic: valenciafamiliar@gmail.com.